Disclaimer

De inhoud van deze website is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Desondanks kunnen fouten en onnauwkeurigheden in de tekst nooit 100% vermeden worden. Daarom kan aan de inhoud van deze site geen enkel recht worden ontleend. Opmerkingen betreffende geconstateerde fouten en suggesties voor verbeteringen zijn natuurlijk altijd welkom.

Het kopijrecht van deze website berust bij MERRELLschoenen.nl of eventuele derden die toestemming hebben verleend tot gebruik van hun materiaal. Daarom mag niets van deze inhoud op enigerlei wijze voor commerciële doeleinden gekopieerd of andere wijze gebruikt worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van rechthebbende(n).